گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
جلسه ۱۹۱ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹/۹/۹۶ برگزار شد.
جلسه ۱۹۰ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۲۲/۸/۹۶ با دستور ویژه طرح شبکة نخبگانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
جلسه ۱۸۹ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۱۱/۸/۹۶ با سخنان دکتر قبادی رئیس شورای بررسی متون با تأکید بر تبیین فراتحلیل نقدهای همة گروه های تخصصی شورا برگزار شد.
جلسه ۱۶۸ گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور رئیس، اعضاء و دبیر گروه زبان و ادبیات عربی برگزار شد
پنجمین جلسة کمیته تخصصی زبان روسی مورخه ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.
دویست و دوازدهمین جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی به برگزاری نشست ‌ها و همایش گروه در سال ۱۳۹۵‌ و نهایی کردن کتاب های ملی و جهانی برنامه سال ۹۵ پرداخت.
در نخستین جشنواره نقد متون و کتب علوم انسانی، نشست تخصصی گروه زبان‌های خارجی و زبان شناسی با عنوان «زبان نقد» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
نخستین جشنوارۀ ملی «نقد متون و کتب علوم انسانی» همراه با بازشناسی و نکوداشت دو دهه فعالیت های شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی روز پنج شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط شورای بررسی متون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ادامه سلسله نشست های تخصصی نقد کتاب خود، با همکاری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، نشست تخصصی نقد کتاب با حضور مولفان و ناقدان برگزار می کند.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده و به منظور ترغیب دانشجویان عزیز، جشنواره تقدیر از پایان نامه ها و رساله های علوم انسانی در زمینه تولید و اشتغال را در اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار می نماید.
عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با اشاره به ملزومات تحول در علوم انسانی گفت:منابع بومی باید مرجع تشخیص و تولید علوم انسانی باشند.
خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران در نقد و بررسی کتاب «از علم سکولار تا علم دینی» نوشته مهدی گلشنی گفت: علم دینی اگر بخواهد معنای موجهی داشته باشد نباید عینیت علم را از صحنه خارج کند.
گزیده انتشارات