گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
جلسه ۱۸۶ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۱۵/۴/۹۶ با پیشنهادهای گروه های تخصصی شورا در بارة طرح تهیه پروپوزال طرح توسعه گفتمان نقد و نقادی از فضای علمی دانشگاه ها به فضای عمومی جامعه از سوی رؤسای گروه ها و سایر گزارش ها برگزار شد.
جلسه ۱۸۵ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در خردادماه ۱۳۹۶ با گزارش دبیر شورای بررسی متون با گزارش نهایی برنامه عملیاتی شورا و گروه های تخصصی برگزار شد.
جلسه ۱۸۴ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۷/۲/۹۶ در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
جلسه ۱۶۸ گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور رئیس، اعضاء و دبیر گروه زبان و ادبیات عربی برگزار شد
پنجمین جلسة کمیته تخصصی زبان روسی مورخه ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.
دویست و دوازدهمین جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی به برگزاری نشست ‌ها و همایش گروه در سال ۱۳۹۵‌ و نهایی کردن کتاب های ملی و جهانی برنامه سال ۹۵ پرداخت.
نشست تخصصی نقد کتاب «ملمّع در شعر فارسی» توسط شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در نشست اساتید زبان فارسى و روسی به موضوعاتی نظیر تبادلات فرهنگی و تفاوت های زبان روسی و فارسی پرداخته شد.
گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون با تمرکز بر تبیین رابطه بحران های زیست محیطی و بطور خاص بحران ریزگردها بر امنیت ملی کشور مبادرت به برگزاری نشست تخصصی با حضور سخنران محترم دکتر حسین قریب و دیگر اعضای گروه نمود
عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با اشاره به ملزومات تحول در علوم انسانی گفت:منابع بومی باید مرجع تشخیص و تولید علوم انسانی باشند.
خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران در نقد و بررسی کتاب «از علم سکولار تا علم دینی» نوشته مهدی گلشنی گفت: علم دینی اگر بخواهد معنای موجهی داشته باشد نباید عینیت علم را از صحنه خارج کند.
دکتر مصباحی مقدم، رئیس گروه اقتصاد شورای بررسی متون در گفت و گو با پایگاه اینترنتی این شورا گفت: در سال های اخیر توجه شایسته ای به تطبیق آموزش های اقتصادی با وضعیت ایران و با مبانی اقتصاد اسلامی صورت گرفته است.
گزیده انتشارات