گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۲ بهمن ۹۳ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای بررسی متون در ۴دیماه ۹۳ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.
جلسه ۱۵۷ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی روز پنج شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۳ تشکیل شد.
دویست و دوازدهمین جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی به برگزاری نشست ‌ها و همایش گروه در سال ۱۳۹۵‌ و نهایی کردن کتاب های ملی و جهانی برنامه سال ۹۵ پرداخت.
جلسه ۲۰۶ گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.
پانزدهمین جلسه گروه باستان شناسی و هنر شورای بررسی متون و کتب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.
همایش اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل توسط گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ پنجشنبه ۲۴ تیر ماه سال جاری در پ‍ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون، نشست مؤلفه های نوین در سبک شناسی ادبی را با سخنرانی دکتر کورش صفوی در اردیبهشت ۹۵ برگزار کرد.
گروه تخصصی زبان شناسی و زبان های خارجی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با همکاری دانشگاه بوعلی سینا همدان سومین نشست تخصصی ادبیات جهان را در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار کرد.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره آموزشی «ویرایش زبانی» را برگزار می‌ نماید.
تولید علوم انسانی و اسلامی بدون عنایت به فلسفه های مضاف کاری عقیم و بی نتیجه خواهد بود.
یادداشتی از دکتر سید حسین حسینی، دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با عنوان منظومه تولید علم و کرسی‌های نظریه‌پردازی در روزنامه فرهتیخگان