گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
جلسه ۲۱۲ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۸/۹/۷ با حضور مدیران گروه های تخصصی شورا و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
جلسه ۲۱۱ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در آبان ماه سال جاری برگزار شد.
جلسه ۲۱۰ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۸/۷/۴ به ارائه گزارش دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و سخنرانی علمی «چگونگی بهره‌گیری از اندیشه و آثار متفکران اسلامی معاصر در جهت توسعه نقد و ارتقای متون دانشگاهی» پرداخت.
جلسه مهرماه ۹۸ گروه مدیریت شورای بررسی متون در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد
جلسه ۱۷۴ گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۶ برگزار گردید.
نخستین جشنوارۀ ملی «نقد متون و کتب علوم انسانی» همراه با بازشناسی و نکوداشت دو دهه فعالیت های شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی روز پنج شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط شورای بررسی متون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث با همکاری گروه هنر شورای بررسی متون نمایشگاهی برپا کردند.
تحقیق و پژوهش از زیربناهای اساسی توسعه هر کشور است، به گونه ای که پایه های علمی کشورها بر مبنای تحقیقات و پژوهش های انجام شده مستحکم می شود.
گزیده انتشارات