گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
جلسه ۱۹۷ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۷/۴/۹۷ برگزار شد.
یکصد و نود و ششمین (۱۹۶)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، هفته اول خردادماه ۹۷ با حضور رئیس، دبیر و اعضای شورا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل شد.
صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین (۱۹۵) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
جلسه ۲۲۳ گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در محل سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
جلسه ۱۶۹ گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور رئیس، اعضاء و دبیر گروه زبان و ادبیات عربی برگزار گردید.
سیزدهمین جلسة کمیتة تخصصی زبان و ادبیات فرانسه، گروه زبان­های خارجی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
در راستای عملیاتی شدن تفاهم ‌نامه همکاری بین شورا بررسی متون و انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی سه تن از اساتید برجسته دانشگاه زبانشناسی دولتی مسکو به همراه دبیر گروه زبان ‌های خارجی در دانشگاه الزهراء نشستی برگزار کردند.
سمینار علمی- تخصصی یک روزه ای در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ در دانشگاه مازندران با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون علوم انسانی و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران برگزار شد که سه کتاب را با رویکرد میان رشته ای و با حضور نویسنده مورد نقد و بررسی قرار داد.
همایش بین المللی زبان و ادبیات روسی در دنیای معاصر: مشکلات و چشم اندازها طی سه روز توسط گروه زبان های های خارجی شورای بررسی متون برگزار شد.
پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث با همکاری گروه هنر شورای بررسی متون نمایشگاهی برپا کردند.
گروه باستان شناسی شورای بررسی متون، نشست «خلیج فارس؛ فرصت‌ها، آسیب‌ها، رویکردها» را به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار می‌ کند.
تحقیق و پژوهش از زیربناهای اساسی توسعه هر کشور است، به گونه ای که پایه های علمی کشورها بر مبنای تحقیقات و پژوهش های انجام شده مستحکم می شود.
گزیده انتشارات