گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
جلسه ۱۶۷شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با دستور ویژه گزارش رؤسای محترم گروه ها از آخرین وضعیت برنامه ها و فعالیت های گروه برگزار شد.
جلسه ۱۶۶شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارش دبیر شورا درخصوص نمودار فرآیند نقد و بررسی در شورا و مباحث مربوط به تدوین منابع درسی برگزار شد.
جلسه ۱۶۵ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارش دکتر ترکی از کتاب نقد صییرفیان، پیشنهاد طرح تدوین منابع درسی و تصمیم‌گیری در مورد گزارش رشته‌های علوم انسانی برگزار شد.
دویست و دوازدهمین جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی به برگزاری نشست ‌ها و همایش گروه در سال ۱۳۹۵‌ و نهایی کردن کتاب های ملی و جهانی برنامه سال ۹۵ پرداخت.
جلسه ۲۰۶ گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.
پانزدهمین جلسه گروه باستان شناسی و هنر شورای بررسی متون و کتب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.
گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون در تاریخ ۳آذرماه ۱۳۹۵ همایش وضعیت علم سیاست در جهان اسلام را در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار کرد.
همایش اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل توسط گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ پنجشنبه ۲۴ تیر ماه سال جاری در پ‍ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون، نشست مؤلفه های نوین در سبک شناسی ادبی را با سخنرانی دکتر کورش صفوی در اردیبهشت ۹۵ برگزار کرد.
عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با اشاره به ملزومات تحول در علوم انسانی گفت:منابع بومی باید مرجع تشخیص و تولید علوم انسانی باشند.
تولید علوم انسانی و اسلامی بدون عنایت به فلسفه های مضاف کاری عقیم و بی نتیجه خواهد بود.
خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران در نقد و بررسی کتاب «از علم سکولار تا علم دینی» نوشته مهدی گلشنی گفت: علم دینی اگر بخواهد معنای موجهی داشته باشد نباید عینیت علم را از صحنه خارج کند.