حرکت اثربخش شورای بررسی متون به سمت محصول محوری
در جلسه ویژه شورای بررسی متون حرکت اثربخش شورای بررسی متون به سمت محصول محوری مورد تاکید قرار گرفت.

یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مرکزی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، دوشنبه 13 دیماه با حضور همه اعضای شورا برگزار شد.

این جلسه که با ریاست دکتر قبادی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم انسانی و شورای بررسی متون و دبیری دکتر کریمی مطهر، دبیر محترم شورا تشکیل شد، به بحث و تبادل نظر درباره سازوکارهای فعالیت های شورا و توسعه فرهنگ نقد و همچنین با دستور جلسه ویژه، یعنی تبادل نظر در بارة برنامه­ریزی و عملیاتی نمودن برنامه­های سال 1396 گروه­های تخصصی شورای بررسی متون و تبادل نظر در خصوص راهکارهای اثربخشی و محصول محور بودن عملکرد گروه های تخصصی شورای بررسی متون تشکیل شد.

طبق این گزارش، این جلسه با حضور روسای گروه های 14گانه شورای بررسی متون، برخی از معاونین و مدیران (دکتر ربانی زاده، دکتر علم الهدی، دکتر قنبرلو، دکتر مومنی، دکتر امیری طهرانی، دکتر حسنی فر و خانم دکتر احدی) و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیران گروه های تخصصی شورای بررسی متون (دکتر احمد رمضانی، دکتر سید محمد حسین حسینی، دکتر سجاد اسماعیلی، آقای محسن جمالیان، آقای مختار نوری، دکتر محمد حسین ساجدی نیا، آقای پیمان دلسینا، خانم روشنک بزرگی، خانم ملکه پندجو، خانم سیمین مقیسه، خانم فائقه السادات میر محمد حسینی فشمی، خانم الهه امامی میبدی) و کارشناسان و اعضای دبیرخانه شورا برگزار شد.


راهکارهای اثربخشی فعالیت های شورا در این جلسه با حضور دکتر حسینعلی قبادی، دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دكترسيّد فضل‌ا... موسوي، دکتر غلامعلی افروز، دکتر حسین کلباسی، دکتر عیسی متقی زاده، دكتر مجيد توسلي، دکتر جان الله کریمی مطهر، دکتر سید مهدی موسوی، دکتر محمدرضا نیلی، دکتر عباس خلجی، دکتر سید سجاد علم الهدی، دكتر بهروز درّي، دکتر سیّده مریم عاملی رضایی، دکتر محمدرحیم ربانی زاده، دکتر محمد سپهری، دکتر سید محسن علوی پور مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.                  
دکتر قبادی در این نشست با بیان اینکه شورای بررسی متون از مصادیق بارز سرمایة اجتماعی در جامعه دانشگاهی کشور است، اظهار داشتند: بزرگ­ترین مصداق اثر بخشی شورا این است که بتواند خروجی محور و تولید محور پیش رود و علوم انسانی را در بدنة جامعة نخبگانی به عنوان دانشی کارآمد و اثر گذار معرفی کند.


 
وی جایگاه شورای بررسی متون در بدنه پژوهشگاه را مهم ارزیابی کردند و گفتند: خوشبختانه در برنامه­های پژوهشگاه که در رأس آن­ها برنامة توسعة راهبردی است، زمینه­های بسیار خوبی برای تقویت شورای بررسی متون دیده شده است. دکتر قبادی در این زمینه توضیح دادند: در بخش کلیات «رویکرد جامع کل نگر و تمدن ساز» عنوان شده است. در بخش محوری پژوهشگاه باور به «اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی در فعالیت­های سازمانی» مشخص شده است. در اهداف کلان پژوهشگاه «گسترش و تعمیق مطالعات تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی- ایران و شناسایی و شناساندن آن به ایرانیان و سایر ملل»ّ، «خلق و گسترش فرصت­ها برای تبادل دانش و گفتگوی فرهنگی- تمدنی در تراز ملی و جهانی» برجسته شده است. در بخش سیاست­های چهارم «تقویت و توسعة ظرفیت، کشف و خلق دانش و گسترش پژوهش­های نوآورانه» مطرح گردیده است. در سیاست شمارة 8 برنامة توسعه «توسعة مناسبات و همکاری­های دانشی و پژوهشی با انجمن­های علمی و دانشی مردم نهاد و نهادهای علوم انسانی در سطح ملی، منطقه، آسیا و جهان» عنوان شده است.

رئیس شورای بررسی متون تصریح کردند: به اندازة کافی در برنامة توسعة پژوهشگاه جایگاه و پایگاه شورای بررسی متون دیده شده است؛ اما از آن­جایی که تراز پژوهشگاه در درجة اول، یک تراز تمدن­سازی است، شورای بررسی متون بهترین مصداق توان­مند ساز پژوهشگاه است و باید این قدرت را به لطف الهی با توجه به مبانی برنامة توسعه برای شورای متون تقویت کنیم.

دکتر قبادی در ادامه تصریح کردند: گروه تخصصی مطلوب در شورای بررسی متون آن است که دانشگاه­ها و مجامع تحقیقاتی موجود احساس کنند، بدون آن گروه شورای بررسی متون، چرخة فعالیتشان یک نقصی دارد و با شورای بررسی متون است که این چرخة تمدن سازانه دانشگاه­ها کامل می­شود. باید در جریان تولید علم، در نقادی، در فرهنگ سازی، این خلاء احساس شود که بدون شورای بررسی متون نمی­شود.

 رئیس شورای بررسی متون در ادامه 10 نکته مهم در ادامه حرکت  شورا را تشریح کردند:
اول اینکه: شورای بررسی متون، باید یک شورای آینده­نگر، آینده­پژوه، با افق­های وسیع و روشن در برنامة توسعه پژوهشگاه باشد.
دوم اینکه: خرد مدار، گفتگوگرا و حکمت­ورز باشد.
سوم اینکه: برنامه­مدار، سازمان­ده و خروجی­گرا باشد.
چهارم اینکه: دارندة عزم راسخ، حمیّت آرمانی و تعلق سازمانی باشد.
پنجم اینکه: ایجاد مناسبات هم­افزاینده میان منابع انسانی و تبدیل آن­ها به سرمایة انسانی و برگزاری مناسبات سازنده و نهایتاً تبدیل تک تک گروه های تخصصی شورای بررسی متون به عنوان یک سرمایة اجتماعی اثر بخش در تمامی صحنه­های دانشگاه­های ایران دیده شود.
ششم اینکه: تشخص­گرا، هویت­ساز با اقداماتی هدفمند، اثرگذار و متشخص باشد.
هفتم اینکه: فداکاری، ایثار و زیست آرمانی، پرکاری و کم­خواهی در آن موج زند.
هشتم اینکه: از انتزاعیات پرهیز گردد و نظارت پذیری و نظارت درونی شود.
نهم اینکه:  قاطعیت انضباط، انسجام، مدیریت زمان داشته باشد.
دهم اینکه: سعة صدر، وسعت نظر، نگرش ملی و جهانی در آن باشد.

دکتر کریمی مطهر نیز در ادامه این نشست پیشنهاد دادند که افراد بیشتری در فعالیت­های شورا دخیل شوند و به فعال شدن اعضای وابسته و پیوسته پرداختند. دکتر متقی­زاده یک پیشنهاد جدید ارائه کردند که شاخص میزان تأثیرگذاری نقدها در کتاب­های درسی دانشگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد و اینکه شورا به جای نقد کتاب دانشگاهی، به نقد سایر متون علمی همانند مقالات مهم در حوزة های مختلف علوم انسانی نیز بپردازد.

 

 
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم بر اجرای دقیق برنامه سال 1396 گروه اقتصاد با تأکید بر موضوع اقتصاد مقاومتی پرداختند. دکتر عاملی رضایی به افزایش تعامل با دانشگاه­های سراسر کشور و اعضای هیأت علمی آنها اشاره کردند و در ادامه دکتر سیّد مهدی موسوی جهت گسترش ارتباطات شورا پیشنهاد داد که علاوه بر دانشگاه های داخل در کشورهای فارسی زبان هم تولیداتی داشته باشیم. وی همچنین برگزاری کارگاه آموزش نقد و برگزاری مسابقات بهترین نقد برای دانشجویان هم مفید دانست. دکتر سپهری نیز در این نشست پیشنهاد معرفی کتب برتر و تقدیر از مؤلفان آنها را مطرح کرد و اینکه در هر سال ناقد برتر هم معرفی شود. وی احیای دوبارة کنگرة علوم انسانی با رویکرد ترویج فرهنگ نقد نیز مهم دانست.
 

 
دکتر افروز نیز پیشنهاد جلب مشارکت  استادان، پیشکسوتان و مدیران گروه های آموزشی سراسر را مطرح کرد. وی همچنین اظهار داشت: پیشنهاد می­شود لیست کتاب­های رد شده باید یک جا منتشر شود و مطرح گردد که از نظر شورای بررسی متون برای منابع درسی اولویتی ندارند و باید چاپ و اصلاح آن متوقف گردد.

دکتر سّید فضل­الله موسوی پیشنهاداتی برای ارتقای نقدنامه های شورا ارائه کردند و اینکه با انتشارات مرتبط با هر رشته به صورت مشترک انتشار داشته باشیم و همچنین کتب برتر در هر گروه تخصصی معرفی شود و همچنین به غیر از نقد کتاب­ها حتماً نقد موضوعات و نقد نظریه­ها در هر رشته جزو برنامه­­ها باشد. وی خواستار ارتباط با مراکز پژوهشی مربوط به هر رشته برقرار شد و توان و فرصت بهره گیری از رسانه ملی در اشاعه فرهنگ نقد نیز مهم ارزیابی کردند.

دکتر نیلی پیشنهاد دعوت از مؤلفین قبل از انتشار نتیجة نقد داشتند. دکتر توسلی نیز پیشنهاد بررسی فعالیت های مشابه در جهان اسلام مثل مصر و پاکستان و لبنان را داشتند. دکتر کلباسی در ادامه این گفت و گو پیشنهاد دادند که شورای بررسی متون چاپ مشترک و تولید متن با سازمان سمت داشته باشد تا هم هزینه­ها و هم توزیع بهبود یابد و در اختیار دانشجو و استاد قرار بگیرد.  دکتر درّی نیز خواستار برنامه­های مستند گروه ها شد و دکتر علم الهدی پیشنهاد افزایش دامنة ناقدان و داوران در خارج از مرزهای کشور داشتند.

این جلسه هم اندیشی با شور و مشورت اعضای شورا در خصوص تقویت گفتمان نقد و راهکارهای بهبود عملکرد شورای بررسی متون تا پاسی از شب ادامه داشت و در نهایت مقرر این این پیشنهادات مورد ارزیابی و کارشناسی مجدد قرار بگیرد و در جلسه آینده شورا به تصویب برسد.
 
 

 
  
1395/10/15


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 585
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )