نشست نقد و بررسی سه‌ کتاب حوزه فلسفة غرب و اسلامی
دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز با همکاری گروه فلسفه و کلام شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نشست نقد و بررسی سه‌ کتاب حوزه فلسفة غرب و اسلامی برگزار کردند.

به گزارش سایت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز روز شنبه، اول آبان‌ماه 1395 میزبان نشست نقد سه‌ کتاب تألیف و ترجمه در حوزه فلسفة غرب و اسلامی بود.

این نشست تخصصی که با همکاری گروه فلسفه و کلام شورای بررسی متون علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و گروه فلسفه دانشگاه تبریز برگزار شد، 11 تن (3 تن صاحبان آثار و 8 منتقد) از استادان فلسفة غرب و اسلامی از دانشگاه‌های علامه طباطبائی، دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه بین‌الملی امام خمینی(ره) قزوین حضور داشتند.گفتنی است جلسات نقد در سه‌ نوبت از ساعت 8 تا 10، 30/10 تا 30/12 و 30/14 تا 30/16 برگزار شد و با استقبال چشم‌گیر دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مسئولین دانشکده و دانشگاه همراه بود به‌گونه‌ای گاه فضای سالن نشست جواب‌گوی خیل دانشجویان مشتاق نبود و مباحث مطرح در هر جلسه از چنان شور و حرارتی برخوردار علمی بود که حاضران را تا آخرین دقایق هر جلسه مشتاق و پیگیر نگه داشته بود.
 


 در ادامه مختصری درباره هر نشست، می‌آوریم:
 

 
نشست نخست
ساعت برگزاری: 8 الی 10

نقد ترجمة فارسی کلیات تاریخ فلسفة یونان اثر ادوارد تسلر توسط دکتر حسن فتحی دانشیار گروه فلسفة دانشگاه تبریز؛
منتقدان: دکتر حسین کلباسی استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی (رئیس گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه)، دکتر قاسم پورحسن دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه‌طباطبائی شورای بررسی متون، دکتر مجید صدرمجلس استادیار گروه فلسفة دانشگاه تبریز.

مختصری درباره کتاب: ادوراد گوتلوب تسلر بیشتر آوازه‌اش را وامدار نوشته‌هایش درباره فلسفه یونان باستان است. تسلر مجتهد و پدر تاریخ فلسفه یونان است و هر کس که پس از وی به نگارش در این حوزه پرداخته از او به عنوان یک مرجع بهره برده است. بزرگ ‌ترین اثر تسلر، فلسفه یونان در بستر تکامل تاریخی‌اش است که همه یا بخش‌هایی از آن به اکثر زبان‌های اروپایی ترجمه شده و جایگاه خودش را به عنوان متن معتبر تاریخ فلسفه یونانی تثبیت کرده است. آنچه خوانندگان پیش رو دارند ترجمه فارسی تلخیص این کتاب سترگ است که خود مولف، ویراست نخست آن را در سال ۱۸۸۳ منتشر کرده است. این تلخیص بارها از سوی خود او و کسانی دیگر مورد بازبینی و پانویسی قرار گرفته و اینکه ترجمه فارسی آن بر اساس ترجمه انگلیسی ال. آر. پالمر که از روی ویراست سیزدهم متن آلمانی آن به قلم دکتر ویلهلم نستله صورت گرفته است، در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار می‌گیرد.
این کتاب در این ۴ دوره تقسیم شده است: ۱- دوره پیش از سقراطی ۲- فلسفه آتیکی: سقراط و سقراطیان، افلاطون، ارسطو ۳- فلسفه هلنیستی(یونان مآبی)، مکتب رواقی، مکتب کلبی متاخر، مکتب اپیکوری، شکّاکیت، التقاط گرایی – فلسفه امپراطوری روم. این کتاب را انتشارات حکمت در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

 
 
نشست دوم
ساعت برگزاری: 30/10 الی 30/12

ترجمة فارسی رساله در طبیعت آدمی: کتاب اول دربارة فهم اثر دیویدهیوم توسط دکتر جلال پیکانی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور تبریز؛
منتقدان: دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین‌الملی امام خمینی(ره) قزوین (عضو گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه)، دکتر یوسف نوظهور دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه‌طباطبائی (عضو گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه)، دکتر محمدرضا عبدالله‌نژاد دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز

مختصری دربارة کتاب: تاب «رساله ای درباره طبیعت آدمی: کتاب اول درباب فهم» اثری به قلم برجسته‌ترین فیلسوف انگلیسی است. تقریباً همه فیلسوفان بر این اتفاق‌نظر دارند که او بزرگ‌ترین فیلسوف تاریخ بریتانیا و مکتب تجربه‌گرایی بوده است. این کتاب یکی از مهم‌ترین متون کلاسیک فلسفه غربی است که محتوای آن عموماً در قرن بیستم مورد التفات جدی فلاسفه قرار گرفت. اهمیت این کتاب فقط در بیدار کردن کانت از خواب جزمیت خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بدون شک سرچشمه اصلی فلسفه تحلیلی معاصر این کتاب است. از آن‌جا که محتوای آن در عصر هیوم بسیار نامتعارف و دور از ذهن بود، هیچ واکنش جدی‌ای به دنبال نداشت. در مقابل، در عصر حاضر هر روز بیشتر جان می‌گیرد و بیشتر می‌درخشد. حتی یافته‌های جدید علوم شناختی تا حد زیادی در تطابق با یافته‌های هیوم قرار دارد. جلال پیکانی، مترجم این کتاب، کوشش کرده‌ است تا حد ممکن زبان کلاسیک اثر در ترجمه فارسی آن نیز منعکس شود. کتاب رساله ای درباره طبیعت آدمی: کتاب اول درباب فهم توسط انتشارات ققنوس منتشر و روانه بازار نشر شده است.


 
 
نشست سوم
ساعت برگزاری: 30/14 الی 17

 انسان در حکمت صدرایی‌ نوشتة دکتر مرتضی شجاری، استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه تبریز
منتقدان: 1. دکتر محمدعلی دیباجی دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) شورای بررسی متون؛ 2. دکتر منصور ایمانپور دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛

مختصری درباره کتاب: ظرفیت بالای حکمت صدرایی در حوزه‌های مختلف فلسفی، کلامی، سیاسی، ‌اجتماعی و... می‌طلبد تا با رویکرد جدیدی به این فلسفه نگریسته شود. انسان‌شناسی ملاصدرا، در پرتو تفکر فلسفی او، ازجمله این ظرفیت‌هاست. وی در حکمت تأسیسی خود با طرح مبانی خاص بر اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهری، نظام خلقت و هستی را با شعور همراه دانسته و همه موجودات ممکن را در نظام استکمالی جهان دارای نقش می‌داند. در این نظام انسان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، به‌گونه‌ای که می‌تواند از مرتبه مادی تا مقام خلافت الهی را درباره این موجود تصویر کرد.  ملاصدرا در حکمت خود با رویکردهای مختلفی به انسان توجه دارد. انسان‌شناسی تجربی، انسان‌شناسی فلسفی، انسان‌شناسی عرفانی و انسان‌شناسی دینی مد نظر اوست. دو رویكرد اخیر در نگرش انسان‌شناختی‌اش بیشترین نقش را دارد.

برای درک جایگاه انسان و اهمیت شناخت انسان در فلسفه او همین بس که وی حکمت متعالیه، یعنی سلوک عقلی‌اش را در هستی‌شناسی بر مبنای چهار سفر معنوی انسان مرتب کرده است. غایت فلسفه را نیز استکمال انسان از جهت عقل نظری و عملی می‌داند. وی در بیشتر آثار فلسفی‌اش به مناسبت‌های مختلف از انسان سخن می‌گوید، تا آنجا که دو جلد از نُه جلد اسفار او به سیر تکامل و تحولات انسان از ابتدا تا انتها اختصاص ‌یافته است. دکتر مرتضی شجاری در کتاب «انسان در حکمت صدرایی» به‌طور گذرا به مبانی فکری و برخی نکات اساسی تفکر صدرالمتالهین در این باب پرداخته است. ساختار نگارش کتاب از سوی نویسنده به‌گونه‌ای طراحی شده که دانشجویان رشته علوم انسانی بیشترین بهره را از آن خواهند برد. این کتاب برای درس انسان در اسلام به‌عنوان دو واحد درسی از دروس معارف اسلامی در نظر گرفته شده است. کتاب را انتشارات دفتر نشر معارف به‌سال 1394 منتشر کرده است.

 گفتنی است متن کامل این نشست که قرار است به‌صورت کتابچه‌ای توسط گروه فلسفه و کلام شورای بررسی متون منتشر شود، در دست آماده‌سازی و ویرایش است.


1395/9/3


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 496
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )