صبرینه آسبان
با سلام این کتاب بهترین منبع برای پایان نامه است
1394/12/24 - 22:59:31
ارسلان زیبنده
باسلام این کتاب ازبرترین کتب مرجع جهت پایان نامه ومقاله نویسی درخصوص شعرمعاصروعلی الخصوص تعیین مفهومی جدید ومبانی پایه ای وسیستماتیک جهت کارپایه ی تجقیقات وپژوهش های حیطه شعراست.امروزه هرتحلیل وتجقیقی درحوزه شعربرمبنای تقسیم بندی ادکترکدکنی درکتاب صورخیال است.بخصوص که کتاب زبان شعردرنثرصوفیه مکمل این اثرگرانسنگ است.
1394/9/2 - 15:38:47
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :