محمد ایمانیان
کتاب ترجمه آقای خرمشاهی است. در بخش نقد و بررسی قسمت الف آمده : نگارش کتاب روان و رسا می‌باشد زیرا مؤلف آن ادیب سلطانی است ...
1394/9/21 - 19:49:50
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :