چو چو
این اشکالاتی که اینجا از این کتاب گرفته شده اشکالاتی نیستند که بتونند ارزش اثر را زیر سوال ببرند. اتفاقا این کتاب از معدود کتابهای حال حاضر موجود در کشور هستند که بزبانی روان و ساده و شیوا توانسته قدم به قدم مقدمات زبانشناسی انترنشنال را توضیح دهد.
1395/9/23 - 22:25:38
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :