مژگان نوروزی
سلام این کارگاه یکی از بهترین و کاربردی ترین کارگاه هایی بود که شرکت کردم. یعنی به معنای واقعی کارگاه بود چون کار عملی انجام دادیم و مثل بعضی از کارگاه هانبود که استاد یکه تاز میدان باشد و فراگیران صرفا مستمع باشند.
1394/8/8 - 23:52:49
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :