گردهم‌آيي انديشمندان علوم ورزشي شوراي بررسي متون
 
اولين گردهم‌آيي انديشمندان علوم ورزشي كميته علوم ورزشي گروه علوم تربيتي شوراي بررسي متون، با همكاري پژوهشگاه علوم ورزشي روز پنج‌شنبه مورخ 20/10/1397 ساعت 9 الي 12 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد. اين گردهم‌آيي با حضور آقايان دكتر محمدرضا نیلی (رئیس محترم گروه علوم تربیتی)، دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، دکتر حبیب هنری، دکتر عبدالحمید احمدی و دکتر فرشاد تجاری (اعضاء محترم کمیته علوم ورزشی گروه علوم تربیتی)، دكتر مهدي نمازي‌زاده استاد دانشگاه تهران، دكتر هاشم كوزه‌چيان استاد دانشگاه تربيت مدرس، دكتر مجيد جلالي فراهاني استاد دانشگاه تهران، دكتر كيوان نوروزي استاد دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر رضا رجبي استاد دانشگاه تهران، دكتر محمد خبيري استاد دانشگاه تهران، دكتر حامد عباسي عضو پژوهشگاه علوم ورزشي، دكتر رضا شجيع استاد دانشگاه پيام نور، دكتر عليرضا الهي استاد دانشگاه خوارزمي، دكتر عليرضا بهرامي استاد دانشگاه اراك، دكتر عليرضا فارسي استاد دانشگاه شهيد بهشتي، و خانم‌ها دكتر پريسا حجازي دينان استاد دانشگاه الزهراء و  دكتر فريبا محمدي سرپرست محترم معاونت فرهنگي و اجتماعي پژوهشگاه علوم ورزشي، آقاي رضا فتحي مدير روابط عمومي و آقاي داود محسني عضو پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي برگزار شد.
هدف اين گردهم‌آيي بحث و همفكري درباره فلسفه رشته علوم ورزشي و همچنين اصطلاح‌شناسي عناوين گرايش‌هاي رشته علوم ورزشي بود.
نشست با تلاوت آياتي از قرآن كريم و پخش سرود ملي آغاز شد. در ابتدای این نشست، آقاي دكتر شريف‌نژاد، سرپرست محترم پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي اظهار كردند اين پژوهشگاه به دليل ماهيت بين‌رشته‌اي فعاليت‌هاي خود درصدد تعامل و ارتباط‌ با ساير پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي است. تعامل و همكاري با پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نیز در این راستاست. از طرفي ديگر، اگرچه امروزه بر دانشگاه‌هاي نسل چهارم و درآمدزايي در نظام آموزشي عالي كشور تأكيد مي‌شود، اما در علوم انساني بحث بسيار پيچيده‌تر بوده و درآمدزايي نيازمند هزينه‌هاي بيشتري است. بنابراين پژوهشگاه تربيت‌بدني و علوم ورزشي اميدوار است با سرمايه‌گذاري‌ سازمان‌يافته‌تر در اين نشست‌ها و تداوم گردهم‌آيي‌هاي مرتبط با رشته، به نتايج سودمندي دست يابد و خروجي‌هاي گردهم‌آيي‌ها به عنوان محصولي كاربردي در اختيار سياستگذاران قرار داده شود تا در جريان تحول در رشته قرار گيرند و در سياست‌گذاري‌ها استفاده نمايند. در اين راستا، پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي همراه و همگام با پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است تا با برگزاري گردهم‌‌آيي‌ها و نشست‌هاي تخصصي مرتبط با رشته به رشد و پيشرفت آن كمك كند.
در ادامه جلسه آقاي دكتر نيلي، رئيس محترم گروه علوم تربيتي شوراي بررسي متون، ضمن خوش‌آمدگويي به شركت‌كنندگان در نشست، به تشريح تاريخچه، رسالت و فعاليت‌هاي شوراي بررسي متون و همچنين فعاليت‌هاي گروه علوم تربيتي وكميته علوم ورزشي پرداختند.
سپس محورهاي اصلي گردهم‌آيي مطرح و درباره آنها بحث و تبادل‌نظر شد. محور اول، فلسفه رشته علوم ورزشي بود. در آغاز آقاي دكتر واعظ‌موسوي به تبيين دلايل برگزاري اين گردهم‌آيي پرداختند. ايشان اظهار كردند كه بسياري از برنامه‌هاي رشته علوم ورزشي كه با نگاهي تخصصي به رشته به اجرا درآمدند، امروز آنچنان كه بايد كارآمد نيستند. يكي از راه‌هاي بررسي اين ناكارآمدي، بحث درباره فلسفه رشته است. زيرا عمل هوشمندانه مستلزم دانستن اين فلسفه است. از طرفي ديگر، اين روزها درباره فلسفه ورزش و علوم ورزشي ترديد‌هايي وجود دارد. بنابراين كميته علوم ورزشي از شما استادان و انديشمندان بزرگوار تقاضا دارد در برطرف شدن درگيري فكري كميته علوم ورزشي طي 2 الي 3 سال اخير در زمينه فلسفه علوم ورزشي به ما كمك كنيد.
در ادامه آقاي دكتر هنري به تشريح فلسفه علوم ورزشي پرداختند. ايشان اظهار كردند كه تشريح بسياري از حوزه‌ها و واژه‌هاي رشته علوم ورزشي نيازمند بهره‌گيري از فلسفه است. هر رشته‌اي فلسفه‌اي دارد و علوم ورزشي نيز چنين است. مكاتب فلسفي مختلفي مانند ايده‌آليسم، رئاليسم، پراگماتيسم و اگزيستانسياليزم وجود دارد كه از آنها در تبيين فلسفه تربيت بدني و علوم ورزشي استفاده شده است. ما آنطور كه بايد به بحث فلسفه علوم ورزشي ورود نكرده‌ايم. تربيت بدني و علوم ورزشي به معني واقع كلمه رشته‌اي بين‌رشته‌اي است. بنابراين نيازمند بهره‌گيري از رشته‌هاي مختلف علمي است. رسالت فلسفه علوم ورزشي كمك به شناخت ماهيت تجربي رشته است. درباره ارتباط فلسفه و رشته سه ديدگاه وجود دارد. ديدگاه اول، آموزش مستقل هر يك از آنها و واگذاري بهره‌گيري از فلسفه در علوم ورزشي به يادگيرنده است. ديدگاه دوم بهره‌گيري از فلسفه و ديدگاه‌هاي فلسفي در توصيف و تبيين مسائل تربيت بدني و ورزشي و ديدگاه سوم، فلسفه به عنوان نظر و علوم ورزشي به عنوان عمل، در كنار هم براي حل مشكلات، است. در هر حال ما نياز جدي به آن داريم، بنابراين نياز است استادان و انديشمندان رشته با تشكيل گردهم‌آيي‌ها و نشست‌هاي مشترك به تبيين اين موضوع و چگونگي بومي‌سازي آن بپردازند و پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي و كميته علوم ورزشي مي‌توانند محيط مساعدي براي اين زمينه مهيا نمايند.
در ادامه شركت‌كنندگان در گردهم‌آيي درباره موضوع به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. نكته قابل توجه در اين بحث‌ها، توافق شركت‌كنندگان بر اهميت و حساسيت موضوع و ضرورت تداوم اين گردهم‌آيي‌ها و نشست‌ها تا رسيدن به يك نتيجه كاربردي و ارزشمند بود.
بحث درباره اصطلاح‌شناسي عناوين گرايش‌هاي رشته علوم ورزشي موضوع بعدي گردهم‌آيي بود. در ابتداي اين بخش آقاي دكتر تجاري اظهار كردند كه در اين بخش به دنبال بازانديشي درباره اصلاحات رشته هستيم. اصطلاح‌شناسي عبارت است از مطالعه درباره مفاهيم و اصلاحات رشته. در اصلاح‌شناسي دو رويكرد وجود دارد. رويكرد اول، رويكرد ملي يا قومي و رويكرد دوم رويكرد جهاني است. در كشور، داراي پيشينه تاريخي مناسبي درباره ورزش هستيم و از آن مي‌توانيم به عنوان واژه محوري استفاده كنيم.  در كشورهاي مختلف عناوين مختلفي براي علوم ورزشي بكار برده مي‌شود كه به موقعيت جغرافيايي تفاوت مي‌كند. بنابراين پس از تبيين فلسفه هر رشته، نوبت به اصطلاح‌شناسي مي‌رسد.
درباره اين موضوع نيز بحث و تبادل‌نظر شد. درنهايت به دليل به نتيجه نرسيدن دو موضوع اين گردهم‌آيي، مقرر شد موضوعات در جلسات بعدي پيگيري شود. گزارش كامل اين نشست نيز پياده‌سازي شده و دراختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
  
  
 
   1397/11/10 14:13    تعداد بازدید :  1003


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 1003
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )