گزارش نشست تخصصی نسبت ادبیات و فلسفه
                                                
به لطف ایزد و با همّت مشترک گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان نشست تخصصی نسبت ادبیات و فلسفه روز چهارشنبه 28/3/1393 در سالن حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد.
 

گزارش افتتاحیه
همایش از ساعت 8:30 با تلاوت آیات روح­فزای قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی آغاز شد. ابتدا دکتر رضی، ریاست محترم دانشگاه گیلان، ضمن خیر مقدم و معرفی ظرفیت­های علمی دانشگاه گیلان و مدیریت اعتدالی جدید دانشگاه، سخنانی در اهمّیت برگزاری همایش­های تخصصی بیان فرمودند. سپس جناب آقای دکتر قبادی، قائم مقام محترم ریاست و معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی پس از ابلاغ سلام و پیام دکتر آئینه وند، ریاست محترم پژوهشگاه، ضمن اظهار خوشحالی از حضور دو عالم بزرگوار جناب استاد احمد سمیعی گیلانی و جناب استاد دکتر تقی پورنامداریان در نشست، نکاتی را پیرامون نقش بنیادین تبیین نسبت ادبیات و فلسفه در ایجاد آینده­ای متفاوت در حوزة علوم انسانی بیان کردند. ایشان ضمن بیان جایگاه و ضرورت تبیین نسبت ادبیات و فلسفه در نظام ملی نوآوری به این نکته اشاره کردند که علوم انسانی باید تقاضا محور حرکت کند تا بتواند مسائل خود را مطرح کند، بنیاد جامعۀ توسعه یافته در گرو توسعۀ علم است. فلسفه و ادبیات در تعامل با یکدیگر، مسائل تازه ای پیدا می کنند و تحقیقات ادبی باید بر موازین شناختی و فلسفی استوار باشد تا این دانش در چرخۀ نظام ملی نوآوری قرار گیرد.
سخنران بعد جناب آقای دکتر رستمی، ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی بودند. دکتر رستمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه گیلان، پس از خیر مقدم،  نکاتی در مورد رابطة بینارشته­ای ادبیات و حقوق ابراز داشتند و امیدوار بودند که همایش نسبت ادبیات و حقوق در آینده­ای نزدیک برگزار شود. پس از ایشان مدیر محترم گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، جناب آقای دکتر صفایی، با قرائت ابیاتی از حافظ به حضار خوش آمد گفتند. دکتر صفایی ضمن بیان فعالیت­های گروه از راه­اندازی حوزه­های جدید پژوهشی در دانشگاه گیلان از جمله حوزة ادبیات کودک خبر دادند.گزارش نشست تخصصی اول (مبانی معرفت­شناختی)
نخستین سخنران این قسمت جناب استاد احمد سمیعی گیلانی، عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی سخنرانی خود را با عنوان «هنر و ما بعد الطبیعه»  ایراد کردند. ایشان با اشاره به تفاوت علم حصولی و علم حضوری، شناخت شعری را نوعی شناخت هنرمندانه و بی واسطه از عالم معرفی کرده، این شناخت را در تقابل با شناخت فلسفی دانستند اما خاطر نشان ساختند که با آرمان گرایی و هنرمندانه دیدن جهان، می توان میان هنر و مابعدالطبیعه ارتباط برقرار کرد.
سخنران دوّم، جناب آقای دکتر بهزاد برکت، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان در «روش شناسی تأویل فلسفی متون ادبی » با بیان مصداق های متفاوت نسبت ادبیات و فلسفه، به طور مشخص بر ارتباط ادبیات داستانی و رمان تاکید کردند و رمان را ژانری دانستند که پیوندی عمیقتر با مسائل فلسفی دارد. ایشان با تشریح مختصات زبان ادبی و زبان فلسفی با تاکید بر کارکردهای زبان در روش شناسی به این نکته اشاره کردند که فلسفه حتی اگر بخواهد در ادبیات نمود پیدا کند، باید روایت متفاوتی را پیشنهاد کند.
جناب آقای دکتر امید همدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد، سخنرانی خود تحت عنوان «ادبیات و مسئلة شناخت: صورت بندی تازه از معضلی کهن» را با موضوع معرفت شناسی ادبیات در سنت فلسفۀ تحلیلی آغاز کردند و در ادامه با بیان سه اشکال افلاطون به ادبیات در کتاب دهم جمهور، این اشکالات را با استفاده از نظرگاه فیلسوفان متاخر و تشریح  اقسام و انواع شناخت در فلسفۀ جدید، بازخوانی کرده و پاسخ دادند.


گزارش نشست تخصصی دوم (مطالعات انتقادی)
در قسمت نخستِ این نشست دکتر نیکویی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، وقت سخنرانی خود را در اختیار دکتر تقی پورنامداریان قرار دادند. دکترپورنامداریان دربارۀ سیر تحول ادبیات و فلسفه به لحاظ فکری و تاریخی، صحبت کردند. ایشان تفاوت نگاه فیلسوفان و ادیبان کلاسیک و معاصر نسبت به جهان را در سه قالب خدا- مولف محوری، جهان- متن محوری و انسان- مخاطب محوری، طبقه بندی کرده  و ارتباط ادبیات و فلسفه را در قالب تاثیر پذیری مکتب های ادبی از مکتب های فلسفی در طول تاریخ تشریح کردند.
سپس دکتر سید مهدی زرقانی، عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد، سخنان خود را با عنوان «نقش فیلسوفان مسلمان در تکوین نظریه شعر» ایراد کردند. ایشان با بیان این نکته که در سنت فلسفۀ اسلامی، متاسفانه فیلسوفان و ادیبان نتوانسته اند گفتمانی در تعامل با یکدیگر به وجود آورند، نظریه های بنیادین شعر از نظر فیلسوفان مسلمان را بیان کرده و دربارۀ محاکات، انواع و کارکردهای آن توضیح دادند.
سخنران آخر، دکتر رضا چراغی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، سخنرانی خود با عنوان «مبحثی انتقادی در مبانی معرفت­شناسی نظریة ادبیات» را دربارۀ تبارشناسی نگاه دکارتی- نیوتنی و تاثیر فیلسوفان دورۀ روشنگری بر این گفتمان معرفتی در ادبیات معاصر ایران بیان کردند.

گزارش میزگرد تخصصی عصر
در میزگرد عصرکه با مدیریت  دکتر سعید بزرگ بیگدلی برگزار شد، دکتر برکت با عنوان« ادبیات، حقیقت و اخلاق»، دکتر بوبانی با موضوع« تراژدی و فلسفه»، دکتر تسلیمی با عنوان« فلسفه تاریخ و جهانی شدن در ادبیات» و دکتر نیکویی با عنوان «مفهوم کلیت در نقد و نظریه ادبی» نظرات خود را طرح کردند. بخش عمده ای از میز گرد به پرسش و پاسخ دانشجویان و اعضای هیات علمی اختصاص یافت.اختتامیه
در اختتامیة این نشست خانم دکتر مریم عاملی رضایی، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون، پس از تشکر از حضار، سخنرانان و اعضای شورا، به معرفی اهداف و رویکردهای گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و ضرورت طرح موضوع نسبت ادبیات و فلسفه پرداختند. ایشان در جمع بندی مطالب طرح شده در همایش به این نکته اشاره کردند که آشتی فلسفه و ادبیات در تاریخ فکری ایران، نوعی دعوت به تفاهم است و اظهار داشتند که این رویکرد تعاملی میان دو شاخۀ مهم از معرفت بشری در بستر سنت فکری- ادبی این سرزمین، بی تردید امکانات وسیعی را در اختیار ادبیات و فلسفه قرار می­دهد. ایشان یکی از مهمترین اهداف برپایی این نشست را بازخوانی این پیوند و استفاده از ظرفیت­های تعاملی آن خصوصا در نقد و نظریه پردازی ادبی دانستند.
در پایان مراسم، لوح تقدیر با امضای ریاست محترم پژوهشگاه و شورای بررسی متون، جناب آقای دکتر آیینه وند توسط آقای دکتر قبادی، قائم مقام ریاست پژوهشگاه، خانم دکتر دبیران و آقای دکتر بیگدلی از اعضای شورای بررسی متون به رئیس دانشگاه گیلان، جناب آقای دکتر رضی، معاونت پژوهشی دانشگاه، آقای دکتر میر حسینی، رئیس دانشکده ادبیات آقای دکتر رستمی و مدیر گروه ادبیات و نمایندۀ دانشگاه در برگزاری نشست،آقای دکتر صفایی اهدا شد. یاد و خاطرۀ دکتر غلامرضا رحمدل و دکتر قیصر امین پور از اعضای درگذشتۀ شورا با تقدیم تندیسی گرامی داشته شد و از سخنرانان تشکر و قدردانی شد.


برای مشاهده و دریافت «فایل های صوتی و تصویری همایش» به سخنرانی های تیرماه پژوهشگاه مراجعه و یا بر روی لینک های زیر کلیک کنید.
فایل اول: افتتاحیه و  نشست تخصصی اول
افتتاحیه (دکتر رضی، دکتر قبادی، دکتر رستمی، دکتر صفایی)
نشست تخصصی اول (دکتر سمیعی و دکتر برکت)
 
فایل دوم: نشست تخصصی دوم
دکتر همدانی، دکتر پورنامداریان، دکتر زرقانی، دکتر چراغی
 
فایل سوم: میزگرد و اختتامیه
میزگرد (مدیر میزگرد دکتر بزرگ بیگدلی و با حضور دکتر بوبانی، دکتر تسلیمی، دکتر برکت، دکتر همدانی، دکتر زرقانی و دکتر نیکویی)


برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این همایش به مصاحبه دکتر عاملی رضایی، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون با سایت شورا مراجعه کنید.
 
   1393/4/9 12:12    تعداد بازدید :  4483


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 4483
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )