دویست و دوازدهمین جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی
دویست و دوازدهمین جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی
دویست و دوازدهمین جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی  (1395/2/19) تعداد بازدید : 617
دویست و دوازدهمین جلسه گروه زبان و ادبیات فارسی به برگزاری نشست ‌ها و همایش گروه در سال 1395‌ و نهایی کردن کتاب های ملی و جهانی برنامه سال 95 پرداخت.

  دویست و ششمین جلسه گروه مدیریت شورای بررسی متون
دویست و ششمین جلسه گروه مدیریت شورای بررسی متون
دویست و ششمین جلسه گروه مدیریت شورای بررسی متون  (1395/2/19) تعداد بازدید : 631
جلسه 206 گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در 24 فروردین ماه 1395 برگزار شد.

  پانزدهمین جلسه گروه باستان شناسی و هنر
پانزدهمین جلسه گروه باستان شناسی و هنر
پانزدهمین جلسه گروه باستان شناسی و هنر  (1395/2/19) تعداد بازدید : 585
پانزدهمین جلسه گروه باستان شناسی و هنر شورای بررسی متون و کتب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در اردیبهشت ماه 1395 برگزار شد.

  دویست و پنجمین جلسه گروه مدیریت شورای بررسی متون
دویست و پنجمین جلسه گروه مدیریت شورای بررسی متون
دویست و پنجمین جلسه گروه مدیریت شورای بررسی متون  (1395/1/21) تعداد بازدید : 485
جلسه 205 گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در اسنفدماه 1394 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل شد.

  دومین جلسه گروه باستان شناسی و هنر
دومین جلسه گروه باستان شناسی و هنر
دومین جلسه گروه باستان شناسی و هنر  (1394/6/7) تعداد بازدید : 753
دومین جلسه گروه باستان شناسی و هنر شورای بررسی متون و کتب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.

  جلسه 146 گروه زبان و ادبیات عربی
جلسه  146 گروه زبان و ادبیات عربی
جلسه 146 گروه زبان و ادبیات عربی  (1394/6/7) تعداد بازدید : 708
جلسه 146 گروه زبان وادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با حضور رئیس، اعضا و دبیر گروه برگزار گردید.

  جلسه دویست و پانزدهم گروه تاریخ
جلسه دویست و پانزدهم گروه تاریخ
جلسه دویست و پانزدهم گروه تاریخ  (1394/3/19) تعداد بازدید : 821
دویست و پانزدهمین جلسه گروه تاریخ شورای بررسی متون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.

  جلسه 189گروه علوم سیاسی
جلسه 189گروه علوم سیاسی
جلسه 189گروه علوم سیاسی  (1393/10/15) تعداد بازدید : 895
یکصد و هشتاد و نهمین جلسه گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون پیرامون روند اجرایی برنامه سال 93، اشکالات نقدنامه 90 و نظر گروه درباره شیوه جمع بندی نقد کتب و انتخاب پنج کتاب علمی برگزار شد.

  جلسه 195 گروه زبان و ادبیات فارسی
جلسه 195 گروه زبان و ادبیات فارسی
جلسه 195 گروه زبان و ادبیات فارسی  (1393/10/10) تعداد بازدید : 787
جلسه 195 گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون روز پنجشنبه تاریخ 01/08/1393 در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار گردید.

  جلسه 188 گروه علوم سیاسی
جلسه 188 گروه علوم سیاسی
جلسه 188 گروه علوم سیاسی  (1393/9/6) تعداد بازدید : 875
یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون، پنجشنبه 29/8/93 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 898
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )