پانزدهمین جلسه‌ کمیته‌ تخصصی زبان و ادبیات فرانسه
پانزدهمین جلسه‌ کمیته‌ تخصصی زبان و ادبیات فرانسه
پانزدهمین جلسه‌ کمیته‌ تخصصی زبان و ادبیات فرانسه  (1397/8/29) تعداد بازدید : 180
جلسه 15 کمیته‌ی تخصصی زبان و ادبیات فرانسه گروه زبان‌های خارجی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در 26 مهرماه 97 با حضور رئیس کمیته، اعضاء، چهار عضو میهمان و دبیر گروه زبان‌های خارجی برگزار گردید.

  یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی  (1397/8/29) تعداد بازدید : 163
جلسه 178 گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ 15/05/97 برگزار گردید.

  یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی  (1397/8/29) تعداد بازدید : 178
جلسه 177 گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار گردید.

  یکصد و هفتاد و ششمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی  (1397/8/29) تعداد بازدید : 87
جلسه 176 گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ 31/03/97 برگزار گردید.

  یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی  (1397/8/29) تعداد بازدید : 77
جلسه 175 گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ 20/02/97 برگزار گردید.

  یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی  (1397/8/29) تعداد بازدید : 75
جلسه 174 گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ 10/12/96 برگزار گردید.

  یکصد و هفتاد و سومین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و سومین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و سومین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی  (1397/8/29) تعداد بازدید : 76
جلسه 173 گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ 12/11/96 برگزار گردید.

  یکصد و هفتاد و یکمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و یکمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتاد و یکمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی  (1397/8/29) تعداد بازدید : 77
جلسه 171 گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 09/09/96 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور رئیس، اعضاء و دبیر گروه زبان و ادبیات عربی برگزار گردید.

  یکصد و هفتادمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتادمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و هفتادمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی  (1397/8/29) تعداد بازدید : 77
جلسه 170 گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ 11/08/96 در محل اتاق 321 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور رئیس، اعضاء و دبیر گروه زبان و ادبیات عربی برگزار گردید.

  دویست و بیست وسومین جلسه گروه مدیریت
دویست و بیست وسومین جلسه گروه مدیریت
دویست و بیست وسومین جلسه گروه مدیریت  (1397/2/17) تعداد بازدید : 463
جلسه 223 گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در محل سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

  یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی
یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه زبان و ادبیات عربی  (1397/2/17) تعداد بازدید : 455
جلسه 169 گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور رئیس، اعضاء و دبیر گروه زبان و ادبیات عربی برگزار گردید.

  سیزدهمین جلسه کمیته زبان و ادبیات فرانسه، گروه زبان های خارجی
سیزدهمین جلسه کمیته زبان و ادبیات فرانسه،  گروه زبان های خارجی
سیزدهمین جلسه کمیته زبان و ادبیات فرانسه، گروه زبان های خارجی  (1397/2/17) تعداد بازدید : 475
سیزدهمین جلسة کمیتة تخصصی زبان و ادبیات فرانسه، گروه زبان­های خارجی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

  بیست و هفتمین جلسه گروه باستان شناسی و هنر
بیست و هفتمین جلسه گروه باستان شناسی و هنر
بیست و هفتمین جلسه گروه باستان شناسی و هنر  (1396/12/13) تعداد بازدید : 539
بیست و هفتمین جلسه گروه باستان شناسی و هنر شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی تشکیل شد.

  بیست و هشتمین جلسه گروه باستان شناسی
بیست و هشتمین جلسه گروه باستان شناسی
بیست و هشتمین جلسه گروه باستان شناسی  (1396/12/13) تعداد بازدید : 520
بیست و هشتمین جلسه گروه باستان شناسی شورای بررسی متون و کتب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورخه 27 مهر ماه 1396 برگزار شد.

  دویست و بیست و یکمین جلسه گروه مدیریت
دویست و بیست و یکمین جلسه گروه مدیریت
دویست و بیست و یکمین جلسه گروه مدیریت  (1396/12/13) تعداد بازدید : 502
جلسه 221 گروه مدیریت شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در 20 مرداد ماه 1396 برگزار شد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 1380
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )