گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
جلسه ۲۱۰ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۸/۷/۴ به ارائه گزارش دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و سخنرانی علمی «چگونگی بهره‌گیری از اندیشه و آثار متفکران اسلامی معاصر در جهت توسعه نقد و ارتقای متون دانشگاهی» پرداخت.
جلسه ۲۰۹ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۸/۶/۷ به ارائه گزارش دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، بیانیه گام دوم و آینده علوم انسانی و شورای بررسی متون و سخنرانی علمی «تحمل نقد و نقد تحمل» پرداخت.
جلسه ۲۰۸ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۸/۴/۶ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد
جلسه مهرماه ۹۸ گروه مدیریت شورای بررسی متون در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد
جلسه ۱۷۴ گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۶ برگزار گردید.
همایش «انسان، پرسش‌های امروز» به همت گروه انسان‌شناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در روز پنج شنبه دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد.
برگزاری همایش ملی صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران با مشارکت گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون برگزار شد
نخستین جشنوارۀ ملی «نقد متون و کتب علوم انسانی» همراه با بازشناسی و نکوداشت دو دهه فعالیت های شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی روز پنج شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط شورای بررسی متون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
کتاب السدیر مک اینتایر اثر دکتر مختار نوری، دبیر گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی منتشر شد.
پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث با همکاری گروه هنر شورای بررسی متون نمایشگاهی برپا کردند.
تحقیق و پژوهش از زیربناهای اساسی توسعه هر کشور است، به گونه ای که پایه های علمی کشورها بر مبنای تحقیقات و پژوهش های انجام شده مستحکم می شود.
گزیده انتشارات