گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
آخرین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در سال ۹۷ در اسفندماه سال جاری در پژوهشگاه علوم انسانی با حضور رئیس، دبیر و اعضای شورا برگزار شد.
جلسه ۲۰۴ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در بهمن ماه سال ۹۷ با سخنرانی رئیس شورا، ارائه گزارش دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گزارش هر یک از گروه های تخصصی شورا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
دویست و سومین(۲۰۳) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در دی ماه ۹۷ با حضور رئیس، دبیر و مدیران شورای بررسی متون و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
جلسه ۱۵ کمیته‌ی تخصصی زبان و ادبیات فرانسه گروه زبان‌های خارجی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در ۲۶ مهرماه ۹۷ با حضور رئیس کمیته، اعضاء، چهار عضو میهمان و دبیر گروه زبان‌های خارجی برگزار گردید.
جلسه ۱۷۸ گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، در تاریخ ۱۵/۰۵/۹۷ برگزار گردید.
جلسه ۱۷۷ گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار گردید.
همایش «انسان، پرسش‌های امروز» به همت گروه انسان‌شناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در روز پنج شنبه دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد.
برگزاری همایش ملی صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران با مشارکت گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون برگزار شد
اولین گردهم‌آیی اندیشمندان علوم ورزشی کمیته علوم ورزشی گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون، با همکاری پژوهشگاه علوم ورزشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
کتاب السدیر مک اینتایر اثر دکتر مختار نوری، دبیر گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی منتشر شد.
پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث با همکاری گروه هنر شورای بررسی متون نمایشگاهی برپا کردند.
تحقیق و پژوهش از زیربناهای اساسی توسعه هر کشور است، به گونه ای که پایه های علمی کشورها بر مبنای تحقیقات و پژوهش های انجام شده مستحکم می شود.
گزیده انتشارات