اخبار روز 1392/10/21
یکصدو سی و چهارمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصدو سی و چهارمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در مورخ 12/5/91ساعت 14-17 در محل پژوهشگاه برگزار شد
یکصدو سی و دومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصدو سی و دومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در مورخ 1/4/91 ساعت 14-17 در محل پژوهشگاه برگزار شد
یکصدو سی و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصدو سی و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در مورخ 11/3/91 ساعت 14-17 در محل مشهد (هتل الغدیر) برگزار شد
جلسه یکصد سی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد سی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در مورخ 14/2/91ساعت 17-14در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن اندیشه برگزار شد
یکصدو بیست و نهمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصدو بیست و نهمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در مورخ 4/12/90 ساعت 30 : 16 ـ 30 : 14 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن اندیشه برگزار شد
یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در مورخ 6/11/90 ساعت 17 ـ 14 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالن اندیشه برگزار شد.


خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد