گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون برگزار می کند
مفهوم کلیت در نقد و نظریه ادبی

گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی سخنرانی مفهوم کلیت در نقد و نظریه ادبی (نقد کلیت از هامان تا لویناس) برگزار می کند.
مراسم سخنرانی مفهوم کلیت در نقد و نظریه ادبی توسط دکتر علیرضا نیکویی، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل می شود.

در این سخنرانی به بررسی الگوها و شکل های نمونه وار و ساده شده امورپیچیده پرداخته می شود. این الگوها و شکل ها که غالبا به بهانه دستیابی به کلیت امور جزئی پر اهمیت، تمایزها و تفاوت های معنادار آثار و متون را نادیده می گیرند، میل به جستجوی ساختارهای ساده در پشت یا درون پدیده های ادبی پیچیده، میل به ساده سازی سرکوب و تقلیل گرایی دارند. با فشرده شدن نظریه ها درقالب ساختارها، الگوها، نظام ها و تصورات قالبی و در جریان انتزاع و تجرید امور و صفات مشترک از آثار و متون یکه و یگانه، خواه و ناخواه ویژگی ها و تفاوت های آنها نادیده گرفته می شود.

 ولع سیستم سازی و الگوپردازی و میل مفرط به ساده سازی پیچیدگی و گوناگونی پدیده ها، آثار و اندیشه ها سبب شده است تا برخی از متفکران (هامان، نیچه، باختین، لویناس و..) از زوایای مختلف به نقد این معضل بپردازند. در این سخنرانی با درنگ بر مفهوم کلیت و شقوق مفهومی و مصداقی آن به طرح و نقد برخی از آسیب های آن در نقد و نظریه ادبی پرداخته خواهد شد.

برای حضور در این سخنرانی، روز پنج شنبه 13 شهریورماه 1393 رأس ساعت 12-10 در سالن اندیشه (طبقه سوم)  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حضور بهم رسانید.

   1393/6/5 09:40    تعداد بازدید :  1492


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 1492
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )