جلسه دویست و دهمین (210) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه دویست و دهمین (210) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه دویست و دهمین (210) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1398/7/17) تعداد بازدید : 226
جلسه 210 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 98/7/4 به ارائه گزارش دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و سخنرانی علمی «چگونگی بهره‌گیری از اندیشه و آثار متفکران اسلامی معاصر در جهت توسعه نقد و ارتقای متون دانشگاهی» پرداخت.

  جلسه دویست و نهمین (209) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه دویست و نهمین (209) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه دویست و نهمین (209) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1398/7/5) تعداد بازدید : 176
جلسه 209 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 98/6/7 به ارائه گزارش دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، بیانیه گام دوم و آینده علوم انسانی و شورای بررسی متون و سخنرانی علمی «تحمل نقد و نقد تحمل» پرداخت.

  جلسه دویست و هشتمین (208) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه دویست و هشتمین (208) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه دویست و هشتمین (208) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1398/6/2) تعداد بازدید : 192
جلسه 208 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 98/4/6 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد

  جلسه دویست و هفتمین (207) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه دویست و هفتمین (207) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه دویست و هفتمین (207) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1398/3/17) تعداد بازدید : 85
جلسه 207 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 3/3/98 برگزار شد.

  جلسه دویست و ششمین (206) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه دویست و ششمین (206) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه دویست و ششمین (206) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1398/2/17) تعداد بازدید : 74
جلسه 206 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 5/2/98 برگزار شد.

  دویست و پنجمین (205) جلسه شورای بررسی متون
دویست و پنجمین (205) جلسه شورای بررسی متون
دویست و پنجمین (205) جلسه شورای بررسی متون  (1397/12/21) تعداد بازدید : 533
آخرین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در سال 97 در اسفندماه سال جاری در پژوهشگاه علوم انسانی با حضور رئیس، دبیر و اعضای شورا برگزار شد.

  دویست و چهارمین(204) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و چهارمین(204) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و چهارمین(204) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/12/21) تعداد بازدید : 528
جلسه 204 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در بهمن ماه سال 97 با سخنرانی رئیس شورا، ارائه گزارش دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، گزارش هر یک از گروه های تخصصی شورا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

  دویست و سومین(203) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و سومین(203) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و سومین(203) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/12/21) تعداد بازدید : 508
دویست و سومین(203) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در دی ماه 97 با حضور رئیس، دبیر و مدیران شورای بررسی متون و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

  دویست و دومین (202) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و دومین (202) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و دومین (202) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 479
جلسه 202 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با تبادل نظر در بارة علوم انسانی، نقد و اثربخشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

  دویست و یکمین (201) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و یکمین (201) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و یکمین (201) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 409
جلسه 198 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در اول آذرماه 97 با گزارش فعالیت­های گروه­های تخصصی ادبیات فارسی، روان­ شناسی، تاریخ، علوم تربیتی، علوم اجتماعی برگزار شد.

  دویستمین (200) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویستمین (200) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویستمین (200) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 424

  یکصد و نود و نهمین (199) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و نهمین (199) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و نهمین (199) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 321
جلسه 198 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارشی از اقدامات ویژه گروه ­ها، گزارش فعالیت­ های گروه­های تخصصی انسان­ شناسی، روان­ شناسی، روش ­شناسی، زبان­ شناسی، علوم اجتماعی و هنر مطابق برنامة اعلامی سال 97و گزارش گروه ­های تخصصی فلسفه و کلام، اقتصاد، فقه و حقوق، باستان­شناسی، زبان­ و ادبیات عربی و علوم سیاسی در بارة آخرین وضعیت طرح ­های تألیف کتاب برگزار شد.

  یکصد و نود و هشتمین (198) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و هشتمین (198) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و هشتمین (198) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 321

  یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/3/13) تعداد بازدید : 956
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، هفته اول خردادماه 97 با حضور رئیس، دبیر و اعضای شورا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل شد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 1792
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )