مهدی محمدبیگی
بودجه از تنظیم تا کنترل
1395/3/31 - 15:54:10
سعید حجازی فر
اینجانب سعید حجازی فر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع) و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی هستم که اکنون نیز مدیر اجرایی نشریه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی هستم. با توجه به گستره فعالیتهای پژوهشگاه بسیار مایلیم که در صورت تمایل مسئولین پژوهشگاه گروه مدیریت اسلامی در پژوهشگاه راه اندازی شود.در صورت موافقت حاضریم در این کار ارزشمند مشارکت نماییم.. با تشکر
1395/2/29 - 23:34:47
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :